وکیل شکایت از آژانس هواپیمایی در کرج


  • ۳۰ مهر ۱۴۰۱
  • بدون نظر
  • 9 دقیقه
  • تعداد بازدید:‌ 1290

در برخی موارد مشاهده شده مسافران در هنگام تهیه و خرید بلیط هواپیما به مشکلاتی برخورد می کنند برابر قانون می توان از آژانس های هواپیمایی اقدام به شکایت نمود.
گروه کرج وکیل قصد دارد دراین خصوص اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار دهد با ما همراه باشید.

مجوزهای مورد نیاز جهت فعالیت های خدمات مسافرتی

مطابق ضوابط موجود هر آژانس هواپیمایی جهت فعالیت خود می بایست از وزارت میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری مجوز های لازم را دریافت نماید.

عمده فعالیتهای دفاترخدماتی آژانس هواپیمایی به شرح زیر می باشد:

فروش بلیط ، رزرو هتل و ذخیره مکان و تنظیم برنامه های مسافرتی است،
آنچه که در حوزه فعالیت آژانس هواپیمایی حائز اهمیت می باشداین است که باید در خدمات تنظیم مسافرت های داخلی و خارجی و رزرو مکان قابل قبول وگردشگری به نحو شایسته ایی ازعهده خدمات و آنچه در محدوده وظایف شان می باشد برآیند.
آژانس ها مکلف هستند تا مطابق قراردادی که با مسافرین بستند متعهدانه به تمامی بندهای آن عمل کنند درغیر اینصورت مسافران می توانند اقدام به شکایت نمایند،بهتر است جهت طرح شکایت از وکیلی که آشنابه اینگونه امورمیباشد کمک گرفت.
تخلفات آژانس های هواپیمایی به لحاظ قانونی همه آژانس ها با آنچه که در حیطه شغلی ووظیفه آنها تعیین گردیده بایدرعایت کنند وازهرگونه تخلفی بپرهیزند.

این تخلفات شامل :

دریافت وجه اضافی بابت فروش بلیط، تمدید نکردن مجدد مجوز فعالیت و تعطیلی غیرموجه دفتر آژانس بیش از سه ماه، تضمین های لازم جهت حسن انجام خدمات به مسافران ندهند، محل آژانس را بدون دریافت مجوز تغییر دهند و فعالیت هایی که مربوط به آژانس نمیباشد انجام دهند، قبول تعهد یا ارائه خدمات جدید درزمان معلق شدن آژانس وچنانچه آژانسی به آنچه که در قرارداد ذکر گردیده عمل نکند مقصر شناخته می شود.

جرایم کیفری که آژانس ها ممکن است مرتکب شوند

قوانینی جهت نظارت و پایبندبودن آژانس ها در خصوص شرح وظایف شان تعیین گردیده تا طبق آن عمل نمایند یکی از تخلفاتی که امکان دارد یک آژانس هواپیمایی اقدام کند نداشتن مجوزهای لازم است که بدون داشتن پروانه مبادرت به فعالیتهای غیرقانونی میکند دراین حالت برابرقانون مستحق جریمه سنگین می باشد.

چگونه می توان از آژانس هواپیمایی شکایت نمود؟

ابتدا مشکل پیش آمده را با آژانس مربوطه مطرح کرده؛ درصورت حل نشدن به مراجع ذیصلاح مراجعه و طرح شکایت کرده و همچنین میتوانید از یک وکیل آشنا به این گونه امور کمک بگیرید چنانچه مشکلی در فرودگاه در خصوص بلیط و یا موارد دیگربوجود آمد نزد مسئول فرودگاه رفته ومورد پیش آمده را اطلاع دهید که معمولا رفع میگردد لازم به توضیح میباشد که چنانچه برای مسافرین مشکلی پیش بیایدوحل نگردد این حق را دارند که شکایت کنند.

بیشترین شکایاتی که از طرف مسافرین بابت آژانس های هواپیمایی پیش می آید چیست؟

بیشترین شکایت مسافرین عمدتاً افزایش مبلغ بلیط هواپیما است .لذا دراین خصوص میتوان اقدام به شکایت کرده ویا ازوکیل آگاه به آژانس هواپیمایی کمک بگیرید.موارد دیگری که باعث شکایت و نارضایتی مسافرین از اژانس هواپیمایی می باشد به شرح زیربیان می گردد،مانند:

بلیط اشتباهی به فرد داده میشود و کارکنان آژانس هواپیمایی درقبال مسافرین پاسخگونیستند،مسافری که طبق ضوابط قانونی درخواست ابطال بلیط رانموده و شرکت هیچ اقدامی نمی کند.
در صورت بروزاینگونه مشکلات ذکرشده مسافر میتواند شکایت کند و یا به وکیل واگذار نماید تا او به جهت آشنایی به این امور اقدام قانونی را به عمل آورد.

وکیل شکایت از آژانس هواپیمایی

آیین نامه و قوانین مربوط به حقوق مسافران

اشخاصی که قصد مسافرت با هواپیما را دارند قوانینی شامل حالشان میگردد بعضی از مسافران درزمان بوجود آمدن مشکل هیچگونه اطلاعاتی ندارند که چه اقداماتی می توانند انجام دهند.
برابر قانون ؛ آژانسهای هواپیمایی مکلف هستند تا خسارت های وارده را جبران و پرداخت نمایند درغیراینصورت امکان شکایت ازسوی مسافرین یا وکیل آنان وجود دارد.

آیین نامه هایی که جهت حقوق مسافران تعیین شده است ازجمله:
ممانعت از سفر، تاخیردر پرواز،عدم تبعیض، تغییر مسیر اجباری ، مفقود شدن یا آسیب دیدن چمدانها،شفافیت در نرخ بلیط و خدمات هواپیمایی می باشد درصورت بروزاین موارد مسافرحق دارد شکایت کند.

حقوق مسافرین قبل از سفر

آژانس های هواپیمایی برابر مقررات و شرح وظایفی که برای آنان تعیین شده باید به حقوق مسافرین احترام ونسبت به وظایف ومسئولیتی که دارند کوشا باشند که یکی ازآنها حقوق مسافر قبل از سفر می باشد.
چنانچه در فرودگاه مبدا و مقصد بلیط مسافر لغو گردد و یا در انجام خدمات محوله قصوری پیش بیاید ،شرکت هواپیمایی وظیفه دارد درحل مشکل بوجود آمده هرچه سریعتراقدام نماید این اقدامات شامل:

۱- چنانچه ۷ روز قبل از سفر به هر دلیلی پرواز مسافرلغوشود، آژانس هواپیمایی موظف است به اطلاع مسافرین برساند و مبلغی که بابت خرید بلیط دریافت نموده برگرداند.
۲- اگر ۲۴ ساعت قبل از پرواز بلیط مسافر باطل گردد آژانس هواپیمایی مربوطه وظیفه داردضمن پس دادن وجه بلیط درپرواز بعدی ۳۰ درصد تخفیف را برای مسافر لحاظ کند و بفروشد.
۳- چنانچه لغو پرواز از ۲۴ ساعت تا آخرین لحظه باشد شرکت مربوطه مبلغ بلیط را باز گرداننده وموظف است نسبت به فروش بلیط به نرخ نیم بها برای پرواز بعدی اقدام نماید.

قانون عدم تبعیض

آژانس هواپیمایی درخصوص خدمات وسرویس دهی باید برابرقانون باهمه مسافرین بنحواحسن وبطور یکسان برخورد نماید در صورت بروز هرگونه تبعیضی،مسافریا وکیل شکایت ازآژانس هواپیمایی میتواند ازشرکت متخلف شکایت نماید.

گم شدن و یا آسیب و صدمه دیدن وسایل مسافر

مواردی بوده که ساک وبسته ایی ازمسافرین در هنگام پرواز داخلی و خارجی گم شده و یا اشتباهی به مکانی دیگری ارسال شده بنابراین درصورت گم شدن چمدان یا ساک مسافر و بر اساس دستورالعمل پیمان ورشو که درتاریخ ۱۳۶۴/۴/۱۹در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب گردیده باید آژانس هواپیمایی رضایت مسافر را کسب نماید.
این نکته ضروری است چنانچه مسافری بارش گم شده و یا آسیب دیده قبل از خروج این موضوع را گزارش دهد ولیست آنچه در چمدان بوده ارائه نماید.

جهت اطلاعات بیشتر در این خصوص میتوانید با یک وکیل شکایت از آژانس هواپیمایی تماس حاصل نمایید.

حقوق مسافرانی که ناتوان میباشد

اشخاصی که دارای ناتوانی جسمی میباشند حتماً ۴۸ ساعت قبل از پرواز به آژانس هواپیمایی اطلاع دهند از طرفی برابر قوانین بر همه آژانس های هواپیمایی تکلیف شده است که به طور کامل نسبت به خدمات و سرویس دهی اینگونه افراد اقدامات معمول را به عمل آورند.

روشهای شکایت از آژانس های هواپیمایی

چنانچه در تهیه بلیط به مشکلی برخوردید ویا آنچه که جزو وظایف آژانس هواپیمایی در قبال مسافرمیباشد با کاستی مواجه شدید ابتدا به آژانس مربوطه مراجعه و در صورت برطرف نشدن مشکل می توانید از طریق یک وکیل شکایت از آژانس هواپیمایی اقدام کنید.

مطرح کردن شکایت از طریق اتحادیه

درصورت بروزمشکل با آژانس به اتحادیه شرکتهای آژانس هواپیمایی مراجعه وشکایت خودرا مطرح نماید تارسیدگی شود ،همچنین میتوانید ازوکیلی که اشنا به اینگونه امورمیباشد کمک بگیرید.

شکایت ازطریق سازمان بازرسی کل کشور

یکی ازطروق شکایت از آژانس هواپیمایی ، سازمان بازرسی کل کشور است لازم به ذکر میباشد سازمان مذکور به جهت شکایات فراوان مراجعین ورسیدگی به آنها دراعلام نتیجه ممکن است زمان بیشتری ببرد.

شکایت ازطریق سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات وظیفه دارد به شکایات مردم در موضوعات گوناگون رسیدگی نماید که عمدتآ مسئله گرانفروشی میباشد لذا درصورت افزایش غیرقانونی قیمت بلیط توسط شرکتهای آژانس هواپیمایی میتوان به این سازمان مراجعه نمود.

بهره گیری از وکیل شکایت از آژانس هواپیمایی

چنانچه ازسوی آژانس هواپیمایی تخلفی صورت بگیرد ویا مرتکب رفتارغیرقانونی شود؛میتوان طرح شکایت کرد.لذا بهتراست جهت تسریع در حل مشکل بوجود آمده از وکیل شکایت ازآژانس هواپیمایی بهره برد.

گروه کرج وکیل با وکلای مجرب در اینگونه امور میتواند کمک بسیار خوبی برای شما باشد.

شکایت از آژانس هواپیمایی بخاطر تآخیر درپرواز

قطعآ مسافرین باموضوع تاخیر درپرواز آشنا هستند برابرآئین نامه هایی که جهت حقوق مسافرین وصف گردیده ،اگر مسافری بیش از دو ساعت پروازش به تاخیر بیفتد، آژانس مربوطه باید نسبت به پذیرایی مسافرین خود اقدامات لازم را بعمل آورد و اگر تا ۴ ساعت تاخیر داشت آژانس هواپیمایی وظیفه دارد هر چه سریعتر با مسافرین تماس بگیرد ومورد پیش آمده رااطلاع دهد وامکان تغییرسفرنیز مهیا گردد و جبران خسارت وارده را نماید واگر ابطال بلیط شش روز تا ۲۴ساعت قبل ازسفر صورت پذیرد شرکت باید نسبت به برگشت کامل وجه اقدام لازم را بعمل آورد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر ودریافت مشاوره رایگان با کرج وکیل ارتباط برقرار فرمائید.

نحوه رسیدگی شکایت از آژانس هواپیمایی

پس ازطرح شکایت توسط مسافر موضوع مورد بررسی ورسیدگی قرار خواهد گرفت درابتدا با تذکر کتبی ابلاغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه دررفع مشکل مطرح شده از سوی مسافر اقدام نماید درغیر اینصورت کمیته فنی مبادرت به تعلیق آژانس ازیکماه تا سه ماه را درنظر خواهدگرفت و در ادامه پروانه کسب را لغو می نماید.

لازم به ذکر است آنچه ازسوی کمیته فنی تصمیم گیری میشود لازم الاجراخواهد بود ودرصورت کوتاهی مجوز آژانس باطل میگردد.

نتیجه گیری

معمولاًدر خصوص عملکرد آژانس های هواپیمایی مانند :تاخیر در پرواز و ابطال بلیط از مواردیست که موجب نارضایتی مسافرین میگردد لذا جهت شکایت می توان به سازمانهای مربوطه که مسئول رسیدگی و بررسی به شکایات هستند مراجعه نمود در صورت اثبات تخلف آژانس هواپیمایی،تشکیل پرونده می شود.
بهتراست ازوکیل شکایت از آژانسهواپیماییبهره گیرید. گروه کرج وکیل می تواند در این زمینه به شما کمک نماید.

سوالات متداول

چه تخلفاتی از سوی آژانس های هواپیمایی صورت می پذیرد؟
تمدید ننمودن مجوز فعالیت،تعطیلی غیر موجه آژانس هواپیمایی بیش از سه ماه،عدم دریافت مجوز جهت تغییر محل آژانس، عدم تضمین های لازم بابت حسن انجام کار، فعالیتی که در ارتباط با آژانس نمی باشد نمونه تخلفاتی است که ممکن است آژانسی مرتکب شود، لذا جهت پیگیری تخلفات و طرح شکایت میتوان از وکیل شکایت از آژانس هواپیمایی بهره گرفت.

چه مجازاتی برای تخلف آژانس های هواپیمایی صورت می گیرد؟
چنانچه از سوی آژانس هواپیمایی تخلفی انجام شود در ابتدا تذکر کتبی داده میگردد و آژانس ها هواپیمایی فرصت دارد ظرف مدت ۳۰ روز،رفع اشکال نماید در غیر این صورت کمیته فنی می تواند پرونده آژانس را به مدت یک تا سه ماه لغوکند.

امتیاز به این مطلب
سوالات شما
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 09426001201 مشاوره تلفنی رایگان - 09376848721 وکیل اداره کار - 09376818711