تقسیم ارث مادر و شرایط تقسیم آن


  • ۵ شهریور ۱۴۰۲
  • بدون نظر
  • 4 دقیقه
  • تعداد بازدید:‌ 1594

تقسیم ارث مادر درحالتهای گوناگون ازپیچیدگیهای خاصی برخوردار است برای نمونه چنانچه والدین متوفی زنده باشند یا فرزندانی داشته باشد شرایط تقسیم ارث تفاوت پیدا میکنددراینجا بنا داریم نحوه تقسیم ارث ونحوه ارث فرزندان ازمادر را مرور نماییم.

تقسیم ارث مادر به چه صورت است؟

چنانچه زن خانواده فوت شود شکل تقسیم ارث باتوجه به شرایط موجود تفاوتهایی پیدا میکند ومیزان ارث فرزندان ازمادر ممکن است فرق کند.
دروضعیت ارث مادر، بودن یا نداشتن فرزند ،وجود یا عدم وجود والدین او وزوج مهم میباشد لذا باید طریقه تقسیم ارث مادر را نسبت به شرایط عنوان شده موردبررسی قرارداده تا به روش درست تقسیم ارث برسیم .درصورت فوت زن، یکی از این چهار حالت پیش میآید:

نحوه تقسیم ارث مادر

  • نحوه تقسیم ارث زن درصورت وجود فرزند یا فرزندان

تقسیم ارث مادر دراین وضعیت به این معنی است که وارثین زن فقط فرزند یا فرزندانش میباشند که جزء متداول ترین حالتهاست.
دراینگونه شرایط با موارد زیر روبرو خواهیم شد.

*اگر فقط یک فرزند باشد دختر یا پسر تمامی مال به آن میرسد.

*چنانچه فرزندان متعددی باشد طریقه تقسیم ارث مادربدین شکل خواهد شد ،اگرهمگی دختریا پسر هستند بطور مساوی بین آنها تقسیم میگردد.

*اگرفرزندان مادرفوت شده تعدادی دختروتعدادی پسرباشند ، فرزندان پسر دو برابردختران سهم میبرنند.

  • نحوه تقسیم ارث زن درصورت وجود همسراو یا زوج

اگر زن فوت کرده وشوهرش زنده باشد باموارد زیرمواجه میشویم.

*زن فوت شده دارای فرزند میباشد، دراین صورت شوهر یک چهارم ازترکه رابهره میبرد وسه چهارم باقیمانده بین ورثه تقسیم میگردد.

*اگرزن فوت شده و فرزندی ندارد، سهمی که به شوهرمیرسد یک دوم ازمال زن خواهدبود ومابقی بین ورثه تقسیم میشود .

  • نحوه تقسیم ارث زن درصورت وجود والدین متوفی

در این شرایط به این معناست که زن فوت شده پدر ومادرش هنوز در قید حیات هستند که این مورد کمتر پیش میآید در چنین وضعیتی با این موارد که به شرح زیر توضیح داده میشود روبرو می شویم.

*اگر پس از فوت زن، والدین در قید حیات باشند تمامی مال به آنها میرسد.

*چنانچه والدین هر دو زنده باشند سهم پدر دو سوم و سهم مادر یک سوم ترکه خواهد بود.

نحوه تقسیم ارث زن در صورت وجود والدین و فرزندان

دراین حالت با موارد زیر مواجه می شویم:

*اگر وارثان پدرو مادر و فرزندان پسر و دختر باشند در تقسیم ارث مادر، والدین متوفی هرکدام یک ششم میراث را به ارث میبرند وبقیه آن بین فرزندانش تقسیم میگردد.نحوه ارث فرزندان از مادر اگر فرزندانش دختر و پسر هستند پسران دو برابر دختران سهم خواهند داشت و اگر همه پسر باشند همگی مساوی سهم میبرند.

*اگر وراث شامل والدین متوفی و فرزند دخترش باشد در تقسیم ارث مادر یک دوم مال به دختر میرسد و پدر متوفی یک ششم و مادر متوفی هم یک ششم سهم میبرند و باقیمانده که یک ششم می باشد بین وراث طبق سهم آنها تقسیم خواهد شد.

*چنانچه وارثان شامل والدین و فرزندان دختر متوفی باشند ، ابتدا باید دو سوم میراث بین دختران متوفی بطور مساوی تقسیم گردد بعد از آن بین پدر و مادر متوفی نیزیک ششم ترکه به شکل مساوی تقسیم شود ،الباقی میراث نیزمطابق باسهم وارثان بین آنها تقسیم خواهد شد .

این موارد در قانون ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸ ۹۰۹،تا ۹۱۳ قانون مدنی آمده است لذا برای کسب اطلاعات بیشتر به اصل ماده در قانون مدنی مراجعه و مورد بررسی قرار دهید .

در این مقاله تلاش شده نحوه درست تقسیم ارث مادر مورد بررسی قرار گیرد، اگر ابهاماتی و سوالاتی در خصوص ارث فرزندان از مادر و روش تقسیم کردن ارث پدر و موارد دیگر همچون تقسیم ارث پدر و تفاوت ارث زن وشوهرو نحوه ثابت کردن نسب پدری و همچنین وکیل انحصار وراثت در کرج با کرج وکیل تماس حاصل فرمایید.

سوالات متداول

در صورت فوت زن ، شوهر چه مقدار از همسرش ارث می برد؟
با وجود فرزند یا فرزندان فقط یک چهارم از مال به شوهر میرسد و در صورت نداشتن فرزند یک دوم ترکه به شوهر خواهد رسید.

در صورتی که زن قبل از فوتش برخی ازاموال خود را به نام شخص دیگری کرده باشد فرزندان می توانند از این مال ارث ببرند؟
خیر امکان ارث بردن از آن وجود نخواهدداشت.

نحوه تقسیم ارث از زن بین فرزندان دختر و پسر چگونه است؟فرزندان پسر دو برابر فرزندان دختر می برند.

آیا دختر می تواند از مادر ناتنی خود سهم ارث داشته باشد؟

دختر نمی تواند از مادر ناتنی خود ارث ببرد

امتیاز به این مطلب
سوالات شما
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تلفنی رایگان 09426001201 09376848721 09426001202 09108460692