ضرب و شتم چیست و چگونه می توان آن را مورد پیگیری قانونی قرار داد؟


  • ۲۶ آذر ۱۴۰۱
  • بدون نظر
  • 7 دقیقه
  • تعداد بازدید:‌ 1268

ضرب و جرح که با عنوان ضرب و شتم در بین مردم مرسوم می باشد جز جرایم قانون مجازات اسلامی است.
بروز ضرب و شتم دلایل مختلفی دارد از جمله: کمبود فرهنگ،فقر اقتصادی و اجتماعی و عوامل محیطی،فردی، شخصیتی و… ضرب و جرح منجر به آسیب های فردی و اجتماعی می شود.

ضرب به چه معنا می باشد؟

ضرب به صدماتی گفته میشود که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد میشود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد میکند.

جرح به چه معناست؟

جرح نیز به صدماتی گفته میشود که به ازهمگسیختگی بافتهای بدن منتهی شود. جرح اغلب با خونریزی همراه است مانند قطع اعضای بدن یا ایجاد نقص در آن یا ایجاد زخم های عمیق که باعث پاره شدن پوست شود و…
دیه ضرب و جرح طبق قانون مجازات اسلامی دیه ای که فرد مرتکب جرم باید پرداخت کند در مورد های مختلف متفاوت می باشد. اگر ضرب و جرح باعث تغییر رنگ پوست در فرد بزه دیده شود طبق قانون مجازات اسلامی دیه صدمات در زیر ذکر شده است: سیاه شدن پوست صورت: شش هزارم دیه کامل کبودشدن آن: سه هزارم دیه کامل سرخ شدن آن: یک و نیم هزارم دیه کامل تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در فوق دراین زمینه، بین اینکه عضو دارای دیه تعیینشده باشد یا نباشد، فرقی نیست.همچنین بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز
بقا یا زوال اثر آن فرقی وجود ندارد. چنانچه علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز بشود، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده میشود.

در قانون مجازات اسلامی به مقدار مالی که تحت عنوان خسارت مالی یا بدنی برای جبران خسارت پرداخت می گردد ارش می گویند لازم به ذکر است که در قانون برای آن مقدار مشخصی تعیین نگردیده است.

شتم به چه معناست؟

شتم به معنای بدگویی،دشنام و ناسزا می باشد.
طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک،چنانچه موجب حد قذف نباشد،به مجازات جزای نقدی درجه شش (شصت میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال) محکوم می گردد.

نحوه دادرسی در جرایم ضرب و شتم

ضرب و شتم جز جرایم کیفری محسوب میشود و دادسرا مسئول رسیدگی به آن می باشد. بعد از وقوع جرم فرد بزه دیده باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه کند و شکایت کیفری خود را مطرح نماید. در شکایت خود تاریخ وقوع جرم، مکان و زمان را باید به صورت کاملاً روشن و شفاف بیان نماید.
باید شاکی در دفتر خدمات قضایی برای ثبت شکایت خود مبلغ حدود ۳۰ هزار تومان پرداخت کند. پرونده در ابتدا به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع داده میشود. در آنجا دادگاهی که این پرونده در آنجا مورد بررسی قرار میگیرد مشخص می گردد و سپس برای آغاز تحقیقات اولیه پرونده به کلانتری محلی که جرم در آن اتفاق افتاده است ارجاع می گردد.
به این نکته توجه داشته باشید که در این مورد می توانید در ابتدا به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه فرمایید و شکایت خود را مبنی بر وقوع ضرب و شتم تنظیم نمایید. در کلانتری در خصوص شکایت فرد تحقیقات صورت میگیرد و در نهایت پرونده به دادسرا فرستاده میشود.
مسئول دفتر دادسرا برای تکمیل اطلاعات مربوط به پرونده اعم از نحوه وقوع جرم و غیره وقت رسیدگی حضوری را صادر می نماید. زمان دقیق جلسات دادسرا از طریق سامانه ثنا به اشخاص اعلام می گردد.

ادله و مستندات قابل استناد در ضرب و شتم

در جلسه رسیدگی که در دادسرا برگزار می گردد طرفین باید مدارک خود را به دادیار یا بازپرس پرونده بدهند. وجود شاهد،فیلم و عکس از صحنه وقوع جرم عواملی هستند که باعث اثبات می شوند.
به این نکته توجه داشته باشید که عکس،فیلم و صدا جز اماره هستند یعنی صرفاً باعث تکمیل شواهد هستند و به تنهایی باعث صدور رای نمی شوند.
تصمیم دادسرا برای ضرب و شتم دادسرا برای بررسی دعوای ضرب و شتم دو تصمیم ارائه می دهد:

تصمیم اول: اگر فرد شاکی دلایل و مستندات کامل تری داشته باشد در این صورت پرونده بابت جلب به دادرسی به دادگستری ارجاع داده میشود. در این مواقع صدور حکم در دادگاه کیفری درجه ۲ برگزار می گردد.
اگر دادستان مربوطه به قرار جلب و دادرسی معتقد باشد با صدور کیفر خواست،پرونده را جهت بررسی به دادگاه صلاحیت دار ارجاع می نماید.

تصمیم دوم: اگر فرد شاکی دلایل و مستندات کامل ارائه ندهد در این صورت پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه میگردد و این پرونده به دادگاه ارجاع نمی شود. شاکی به مدت ۱۰ روز می تواند برای حکم صادر شده که قرار منع تعقیب می باشد اعتراض نماید.

ضرب و شتم
اقدامات کیفری برای ضرب و شتم

با توجه به صدور قرار جلب به دادرسی پرونده به دادگاه کیفری ارسال می گردد. در زمان مقرر،قاضی با توجه به کیفرخواست صادره و ادله طرفین صحبت های مجدد طرفین رای خود را صادر می نماید.
اگر حکم نهایی میزان دیه را کمتر از یک دهم دیه کامل یک مرد یا کمتر از آن صادر نماید،حکم نهایی است و امکان اعتراض وجود ندارد.
اما اگر حکم نهایی میزان دیه بیش از یک دهم دیه باشد،۲۰ روز فرصت اعتراض و درخواست تشکیل دادگاه تجدید نظر را دارد.
جرم ضرب و شتم از جمله جرایمی می باشد که فرد شاکی در هر زمانی که تمایل داشته باشد می تواند رضایت خود را اعلام نماید و مجرم مجازات نگردد.

مجازات جرم ضرب و جرح

اگر جرم باعث ایجاد خلل در نظم عمومی بوده و آن را بر هم بزند،امنیت و حفاظت جامعه را مخدوش سازد،موجب تحریک دیگران بر ارتکاب گشته باشد و ندامت مجرم در عدم ارتکاب مجدد آن محرز نگردد صدمات وارده جز جرایم و قصاص می شود و طبق قوانین با او برخورد خواهد شد به انجام قصاص امکان پذیر است.
اما اگر در زمره جرایم قصاص نباشد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می گردد و شاکی میتواند تقاضای پرداخت دیه نیز داشته باشد.
اگر جرم مرتکب شده توسط مجرم بنا به تشخیص قاضی باعث اختلال در نظم و امنیت جامعه شده باشد علاوه بر دیه به تعزیر محکوم می گردد.
در موارد دیگر نیز امکان صدور حکم تعزیری به همراه پرداخت دیه وجود دارد به طور مثال اگر آلت جرح اسلحه یا چاقو و… باشد در این صورت حکم سه ماه تا یکسال حبس می باشد.

اگر فردی با چاقو یا امثالهم فردی را مورد ضرب و جرح قرار دهد حتی اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند اما جنبه عمومی جرم نادیده گرفته نمی شود و مجازات میگردد.

ضرب و شتم
نزاع دسته جمعی

اگر تعدادی از افراد به صورت دسته جمعی وارد نظام شوند هر کدام از شرکت کنندگان بر حسب مورد به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می گردند.
طبق ماده ۶۱۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی: هر گاه عدهای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکتکنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند: در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال. در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال. در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱:در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲: مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. طلاق به دلیل ضرب و شتم اگر زنی مورد ضرب و شتم همسر خود قرار میگیرد میتواند با اثبات این عمل تقاضای طلاق نماید. ضرب و شتم یکی از دلایل موجه و شایعه است که با استناد به آن بسیاری از ازدواجها به طلاق منجر می گردد. اگر به صورت ناخواسته وارد نزاع دسته جمعی شده اید یا اگر مورد ضرب و شتم از طرف همسر یا شخص دیگری قرار گرفته اید
با گروه وکلای کرج وکیل تماس حاصل فرمایید.
گروه وکلای کرج وکیل به صورت مشاوره حقوقی رایگان در کرج و تلفنی آماده ارتباط با شما عزیزان می باشند تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی کنند تا حق از دست رفته خود را مطالبه نمایید.

با ما در ارتباط باشید.

4.6/5 - (5 امتیاز)
سوالات شما
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 09426001201 مشاوره تلفنی رایگان - 09376848721 وکیل اداره کار - 09376818711