وکیل وصیت نامه و نکات حقوقی مهم در مورد آن


  • ۲ دی ۱۴۰۲
  • بدون نظر
  • 7 دقیقه
  • تعداد بازدید:‌ 1266

وکیل وصیت نامه وظیفه دارد مطابق قانون و شرع اسلام نسبت به تنظیم و اجرای آن به خوبی وشکلی صحیح ایفای نقش نماید .هرشخصی برای پس از مرگش درمورد مسائل مادی خود اقداماتی را به عمل میآورد تا بازماندگان دچارسردرگمی واختلافی نشوند.لذا با وصیتنامه آنچه را که مدنظر دارد بیان می نماید، برخی برای درست اجراشدن وصیت شان از وکیل وصیت نامه کمک می گیرند موضوع وصیت نامه دراسلام بقدری حائزاهمیت می باشد که آن را امری لازم و ضروری دانسته و توصیه شده هر کس قبل ازفوت اقدام به نوشتن وصیت نامه نماید و قانون نیز به تبعیت از دین و عرف جامعه توجه ویژه ای به این موضوع کرده و آنرا لازم الاجرا می داند. اصولاً در زمینه مالی نگارش وصیتنامه میتواند ازمشکلات واختلافاتی که ممکن است بین بازماندگان بوجود بیاید تا حد فراوانی جلوگیری نماید .

گروه کرج وکیل باداشتن وکیل وصیت نامه باتجربه می تواند در تنظیم صحیح و اجرای وصیت نامه کمک شایانی نماید .برخی اشخاص برای تنظیم وصیت نامه میترسند که زمان مرگشان زودترفرا رسد ولی این اقدام هیچ تاثیری در وقت فوتشان ندارد.
لذا این نگاه منفی وعدم نوشتن وصیت نامه باعث ایجادمشکلات عدیده دربین بازماندگان فردپس از مرگ اوخواهد شد بنابراین هرفردی موظف است برای جلوگیری ازهرج و مرج و اختلافات شدید نسبت به تنظیم وصیت نامه اقدام نماید.
بهتراست از وکیل وصیت نامه که به مسائل شرع و قانونی آشنایی کامل دارد بهره گرفت تا هم متن وصیت نامه به درستی تنظیم شود وهم وراث با یکدیگر درگیر نشوند و حقی ضایع نگردد .
وجود وصیتنامه باعث می گردد تا بار اضافی به دستگاه قضایی هم تحمیل نشود.

در اسلام موضوع ارث و میراث مطرح شده واشخاص درزمان زنده بودن بایدتکلیف ارثیه ای که بعد از خود بجا میگذارند روشن کنند تابرای بازماندگان وحتی قوه قضایی و دولت هم مشکلی پیش نیآید این مطلب نشان میدهد که موضوع وصیتنامه میتواند چقدراهمیت داشته باشد وعمل کردن به وصیت نامه نیزبرابر قانون لازم الاجرا می باشد البته اموالی که شبهه ایی نداشته باشد و به لحاظ قانونی هم منعی نداردبهرحال هرشخصی طول عمری دارد و برابر مشیت الهی دارفانی را وداع میکند وانسان ازخود اثرات مالی یا معنوی بجا میگذارد پس بهتر است در هنگام نوشتن وضعیت نامه همه مواردازجمله :عدالت و نحوه اثرگذاری مطلوب تر را در نظر بگیرد در این شرایط وکیل وصیت نامه بهترین راهنما میتواند باشد چون به مسائل قانونی وشرعی درخصوص تنظیم وصیت نامه تخصص دارد و کمک خوبی برای این مسئله مهم خواهد بود.

وصیت نامه چیست ؟

هر فردی برای اموال بعد از مرگش تصمیمگیری میکند که چگونه ودر چه راهی و یا به چه کسی واگذارنماید اقدام به تنظیم وصیت نامه میکند و به نوعی ازبلاتکلیفی وضایع شدن حقی جلوگیری می نماید.

نکات مهم در خصوص وصیت نامه

قانون شرایط خاصی برای وصیت نامه مد نظر گرفته است، که یکی از آنها اینست که فرد تنها بخشی از مال خود را یعنی یک سوم آنرا میتواند تصمیم گیری نماید و مابقی زیر نظر قانون انجام خواهد شد .
نکته دیگری که در وصیتنامه مطرح گردیده آن است که شخص نمیتواندبه هرعلتی یکی از وراث راحذف نماید ودرواقع فرد فقط دریک سوم اموال مختار میباشد و دو سوم آن طبق قانون انحصار وراثت اعمال می گردد.
وظیفه وکیل وصیت نامه اساسا وصیت نامه طبق ماده ۸۲۵ قانون مدنی بر دو قسمت تملیکی و عهدی تقسیم شده است:

بخش تملیکی ،شخص درمورد یک سوم ازاموال خویش میتواند تصمیم بگیرد.
در بخش وصیت نامه عهدی فرد یک یا چند نفر را ازطرف خود مآموربه انجام کارمیکند بنابراین در بخش عمدی ، وکیل وصیت نامه مطابق شرایط موجود و مسائل قانونی میتواند مثمرالثمر باشد تا بازماندگان وقوه قضاییه دچار مشکلات متعدد نگردند.

وکیل وصیت نامه ابتدا شرایط وصیتنامه تنظیمی یا آنچه که میخواهد تنظیم نماید مورد بررسی قرارمیدهد، قانون برای وصیت کننده ابتدا درنظر میگیرد که فردبه سن بلوغ رسیده است یا خیر و آیا درهنگام وصیت از سلامت عقلی برخورداربوده ویا اجباری درکار نبوده و به اختیارخود وصیت را تنظیم نموده .
اینها نکات مهمی است که قانون مدنظر دارد، نکته مهم دیگر در وصیت نامه این است که فرد اقدام به خودکشی نکرده باشد که به لحاظ قانونی اعتباری ندارد وعمل کردن به این وصیت نامه الزامی نیست البته وکیل وصیت نامه به خوبی می داند این گونه وصیتنامه ها وجهات قانونی ندارند .

وکیل وصیت نامه

وصیت نامه چند نوع می باشد؟

۱- وصیت نامه خود نوشته

۲- وصیت نامه سری

۳- وصیت نامه رسمی

رایج ترین آنها نوشتن وصیتنامه توسط وصیت کننده می باشد که باید به خط و امضا اوباشد و تاریخ آن هم قید شود لیکن درصورت مشکل و اختلاف نمیتوان به آن متکی شد.
نوع دیگر وصیت نامه آن است که دراداره ثبت اقدام شده و نزد این اداره امانت میباشد اما این گونه وصیت نامه ها شرایطی دارد ازجمله :این که دراین نوع وصیت نامه الزامی ندارد که با خط خودبنویسد، مگرفردنتواند صحبت کند که با نوشتن وصیت نامه اش ، وصیتنامه سری تنظیم میگردد ومطلب دیگراینکه شخص بیسواد باشد که امکان وصیت نامه سری را ندارد.
مورد دیگر وصیت نامه رسمی می باشد که در دفتر اسناد رسمی ثبت میشود و از نظر قانون و دادگاه معتبر تر از کسی است که خود اقدام به نوشتن کرده است وصیت نامه های رسمی به این دلیل اعتبار بیشتری دارد که بعنوان یک سند رسمی محسوب میشود ومورد اعتماد است بنابراین قانون به ثبت رسمی، اهتمام بیشتری می ورزد.

ویژگی های وکیل وصیت نامه

اصولآ یک وکیل نیاز به مهارت های بسیاری دارد تا بتواند ازحقوق موکل خود به نحوشایسته دفاع کند، لذا وکیل باید دارای استراتژی باشد و آشنایی به لوایح وتنظیم و نوشتن آن ضروری است بطورکلی یک وکیل حرفه ای باید بتواند از پرونده موکلش به خوبی دفاع کند.

گروه کرج وکیل میتواند با داشتن وکلای مجرب ومتخصص درانواع پرونده ها ازجمله: خانواده ،وصیت نامه ،ارث،ملک وغیره راهنما وکمک کننده خوب ومطمئنی برای شما باشد. تنظیم وصیت نامه این موضوع بستگی به توجه به مسائل دینی و حقوقی شخص دارد در بین مسلمان ها نوشتن وصیتنامه امری رایج بشمارمیآید وصیت به معنای سفارش کردن می باشد که بازماندگان به آن عمل می کنند .
نکته مهم در تنظیم وصیت نامه اینست که باید به لحاظ مالی ارزشمند باشد وغیرمشروع نباشد واموال قابل معامله و در تصاحب وصیت کننده باشد درغیر اینصورت وصیت نامه باطل است.

مطالبی که باارث ووصیت نامه مرتبط میباشد:

۱- مراحل گواهی انحصار وراثت و مدارک لازم

۲- راههای مطالبه سهم الارث

۳- انواع وصیت نامه

۴- سهم الارث و سهم هر کدام از ورثه از تقسیم ارث

انحصار وراثت در کرج

املاک مشاع اگرملکی به وراث میرسد هریک ازشرکا میتوانند تنها سهم مشاع خود را بفروش برساند ولی برابر قانون و شیوه تصرفات و استفاده خصوصی مادی در املاک مشاع لازم به اجازه سایرین میباشد در مورد تقسیم اموال این چنینی هر کدام از وراث می توانند ازدادگاه تقسیم ارث را درخواست نمایند ،اگر ملکی را نشود تقسیم نمود تقاضای فروش آنرا با تقدیم دادخواست و تقاضای دستور فروش عنوان میگردد سپس دادگاه پس ازاحراز مالکیت ورثه در خصوص ترکه با دریافت استعلام ثبتی نظر کارشناسی قیمت گذاری می گردد و با مزایده گذاشتن آن اقدام به فروش مال مربوطه و تقسیم وجه بدست آمده برابر قانون انحصار وراثت بین ورثه تقسیم می شود.

لذا لازم به ذکراست با توجه به اینکه قوانین مربوط به ارث پیچیده می باشد بهتر است با گروه کرج وکیل تماس حاصل فرمایید تا وکیل ارث و وصیت نامه مشاوره های لازم را ارائه دهد تا ازبروزتضعییع حقوقتان جلوگیری شود.

5/5 - (2 امتیاز)
سوالات شما
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 09426001201 مشاوره تلفنی رایگان - 09376848721 وکیل اداره کار - 09376818711